این فیلم فرا‌تر از خوب است. نه چون فقط من می‌گویم بلکه مقدار تحسین و جوایزی که تابحال دریافت کرده خود بیانگر است. علاوه بر این، نامزد اسکار هم شده است. روایتی از رویارویی با عوامل کشتار دسته جمعی کمونیست‌ها در اواسط دهه شصت میلادی در اندونزی است.
یک جایی از مستند رئیس مجلس (محلی) وقت در پاسخ به این پرسش که واکنش مردم به مشارکت او در چنین کشتاری چه بود، می‌گوید: فکر می‌کنی اگر ناراضی بودند دوباره باز هم من را انتخاب می‌کردند؟! (نقل به مضمون)
در تمام فیلم نتوانستم یاد تابستان اواسط دههٔ شصت خورشیدی را فراموش کنم.

12745495_1014042108650967_3552376154521610637_n

Advertisements