دریدا مقاله‌ای در سال ۱۹۷۱ درمورد «کنش‌های گفتاری» جی. ال. آستین می‌نویسد و نظرش را درباب «کنش‌های غیربیانی» بیان می‌کند. در سال ۷۷ جان سرل جوابیه‌ای به او منتشر می‌کند و می‌نویسد که دریدا، آستین را نفهمیده است. دریدا دوباره جوابیه‌ای می‌نویسد و می‌گوید سرل اصلاً مطالب او و خیلی‌ کسان دیگر چون هوسرل را درست نخوانده است.

foucault-cartoon

در سال ۸۴ سرل در مصاحبه‌ای با مجله پرتیراژ در نیویورک1 گفت “هرکه متون واسازی را بخواند، متوجهٔ فقدان کاربرد استدلال، قصد عامدانه برای مبهم گویی در نوشتار، مدعیات اغراق آمیز، و تلاش برای ارائهٔ نظریات عمیق که به نظر متناقض می‌رسند می‌شود. در حالیکه بخش تحلیل اغلب یا جزئی است و یا احمقانه.” از این غافلگیرکننده‌تر مصاحبهٔ دیگری با همین مجله توسط سرل بود که خاطره‌ای از چت خصوصی‌اش با فوکو را نقل کرد و گفت «فوکو به من گفت نثر دریدا “مبهم نویسی تروریستی” است (ضد روشن نویسی/فکریِ تروریستی 2) چونکه شما دقیقاً نمی‌فهمید تز متن چیست و اگر چنین چیزی را بگویید، مولف متن به شما می‌گویید: تو متن مرا بد فهمیدی؛ تو یک احمقی3

سال ۸۸ دریدا و ناشرش از سرل خواستند که مکاتبات دریدا – سرل را به یک کتاب تبدیل کنند. سرل اجازه نداد چون به گمانش با این کار به نحله‌ای فکری که شایستهٔ مطرح شدن نیست مشروعیت می‌داد. دریدا نوشته‌های خودش به سرل را در یک کتاب منتشر کرد و در یک موخره تحت عنوان «درباب اخلاقیات مباحثه» در مورد خاطرهٔ سرل از فوکو نوشت «یک فیلسوف دقیقاً چه می‌کند وقتی در یک نشریه با تیراژ بالا توهین خصوصی و غیرقابل تائید فیلسوفی دیگر که اکنون زنده نیست را نقل می‌کند. او می‌خواهد خود را محق جلوه دهد تا او هم توهین کند و این همان مغالطه4 است که متد موردپسند انواع دگماتیسم است. […] اینکه فوکو چنین چیزی گفته باشد یا نه بحث دیگری است. اما او اکنون مرده است و انگونه که من از دوستان نزدیکش شنیده‌ام، می‌بایست از چنین استفاده‌ای از نقل قول توسط سرل نگران می‌شد.»

1. (NYRB)

2. obscurantisme terroriste

3. Vous m’avez mal compris; vous êtes idiot

4. jugement d’autorite

پینوشت:

ترجمه تقل قولهای بالا، کاملاً دقیق نیست. گزیده ای از بحث را انتخاب کردم. متن کامل تری از این مباحثه در:
Raoul Moati, Derrida/Searle: Deconstruction and Ordinary Language
یا در کتابی که دریدا از این مباحثه منتشر کرد:
Limited Inc

Advertisements