من در همین جا خدمت کردم. (ویدئو را ببینید.) خوب یادم است که چه اتفاقاتی در مرز سیستان و بلوچستان می افتد. این اتفاق به سه دلیل ساده و قابل پیشگیری رخ داده است. پس خیلی ساده می نویسم، بی هیچ تحلیل اضافی:
اول، مدیریت نابخردانه ی فرمانده پاسگاه مرزی، و گروهان مرزی مربوطه برای برپا کردن چنین کمینی در چنین نقطه ای از کوه. به یک سرباز آموزشی مرزبانی هم، مکان مناسب برپایی کمین آموزش داده می شود.
لازم به ذکر است که در این منطقه بدلیل کوهستانی بودن، دولت نتوانسته برجکهای سیمانی ایجاد کند، کاری که در بقیه مناطق مرز شرقی انجام داده است. این چادر که نقش همان برجک را ایفا می کند، در شب باید دارای دو نفر پاسدار ثابت باشد و بقیه اعضا در دو سمت چادر، کمین برپا کنند.
دوم، دقیقن از شفق به بعد، اتفاقی که در اکثریت قریب به اتفاق برجک ها می افتد چنین است: تمام سربازها به برجک/چادر بر می گردند، و تا رسیدن ماشین پاسگاه می خوابند. در چنین مناطقی که معمولاً ماشین پاسگاه هم مرتب عبور ندارد، همگی تا غروب “دست جمعی” می خوابند! در فیلم هم می بینید، هیچ پاسداری خارج از برجک مراقب نیست. وگرنه آن چهار مسلح مهاجم، عملیات محیرالعقولی انجام ندادند، جز اینکه آرام قدم برداشتند!
سوم، تمام اعضای یک برجک را نه تنها سربازان وظیفه که همگی با درجه سربازی تشکیل می دهند. تا جایی که من به یاد دارم، هرشب در دستورالعمل های ابلاغی از مرکز گفته می شد که در هر برجک حداقل یک نیروی کادر حضور داشته باشد. حضور نیروی کادر نیروی انتظامی در هر برجک و کمین چند مزیت دارد: منبع اقتداری در میان دیگر سربازان است. همه به حرفش گوش می کنند، کسی که نوبت پاسداری اش است، با ترس از مکانیزم های تنبیهی افسر کادر چرت هم نمی زند، و از همه مهمتر او به مسائل امنیتی و نظامی اشراف بسیار بالاتری دارد.
در نتیجه، حفاظت از مرز کار چندان دشواری نیست. بویژه که این فیلم توان اندک نظامی آن گروه مهاجم را هم به خوبی به تصویر می کشد. تمام این اتفاقات در حالی رخ می دهد که با توجه به اعلام موجودیت این گروه، احتمالاً تاکیدات امنیتی بیشتری از مرکز به واحدهای مرزی می شود و همه در وضعیت آماده باش هستند.
این گروه که هیچ، اگر یک ارتش خارجی بخواهد به تمامیت عرضی نفوذ کند، حکایت چیست؟! در دوره سربازی من، یک درگیری با افغانستان رخ داد که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از دوستان همخدمتی ام شد. من از آن لحظه بود که هشیاری مرزی ایران را حتی در مقابله و مقایسه با افغانستان ناچیز دیدم.

پ ن. متن بالا، مطلبی است که در فیسبوک در همخوان ویدئو فوق الذکر نوشتم.

Advertisements