در این متن، بدرستی، به تغییر محتوای رمانهای ویرانشهری (Dystopian) از به تصویر کشیدنِ آینده دهشنتاکِ متاثر از نظام های مخوف سیاسی، به ترسیمِ آینده ای سیاه و غیرانسانی به عنوان سرنوشت محتوم پیشرفتهای تکنولوژیکی اشاره می شود.
در متن، اما، به عنوان جدید این ژانر اشاره نمی شود. این ژانر ادبی- سینمایی با عنوان سایبرپانک (Cyberpunk) آینده ای را تصویر میکند که زمین و زمینیان در اوج فناوری سایبر و اطلاعاتی قرار دارند اما کیفیت زندگیِ انسانی به حداقل خود رسیده است. شخصیت های اصلی چنین متونی هکرها، هوشهای مصنوعی، رباتها، شبه انسانها، برنامه های عالمگیر کامپیوتری و … هستند.
از نظر روایی و سینمایی، سایبرپانگ اغلب متاثر از فیلم نوآر (film noir) و داستانهای کارآگاهی است. معمولاً چه در داستانها و چه در فیلمهای منتسب به این ژانر کاراگاهی به گونه ای استعاری به دنبال کشف علت زوال انسانیّتِ بشریّت است. روایتی نهیلیستی از سرنوشت بشر.
از معروفترین فیلمهای این ژانر بلیدرانر* (Blade-runner) و ماتریکس را می توان نام برد.
از نویسندگان این ژانر هم می توان به (John M Ford, William Gibson, Bruce Sterling, Pat Cadigan) اشاره کرد. بازیهای کامپیوری متعددی هم در این ژانر تولید شده است.

blade-runner-cityscape
مقاله ذیل درونمایه جدیدترین رمانهای ویرانشهری را به زیبایی بررسی می کند:

Choose Your Dystopia in NEWSWEEK

*سال گذشته در مورد این فیلم و رابطه اش با سایبرپانک بطور مفصل در جهاد دانشگاهی حرف زدم.

Advertisements