تو که هستی

با آن « متافیزیک حضورت »

« آرام » هست

تو که نیستی

« من »

نیست

و کاش تو

هیچ گاه نباشی

تا من شعر بگویم

  من ِ

       شاعر ِ

              الیوتی…

 

10/4/89

 

Advertisements